Psalmy 54:6

Psalmy 54:6 SNP

Jednak Bóg jest mym opiekunem! Pan jest oparciem dla mej duszy!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się