Psalmy 150:1-2

Psalmy 150:1-2 SNP

Alleluja! Chwalcie Boga w Jego świątyni, Chwalcie na firmamencie — świadectwie Jego mocy! Chwalcie Go za potężne Jego dokonania, Chwalcie stosownie do Jego niezrównanej wielkości!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się