Psalmy 121:4-5

Psalmy 121:4-5 SNP

Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który jest stróżem Izraela. PAN twoim stróżem, PAN twoim cieniem przy twym prawym boku.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Psalmy 121:4-5