Psalmy 119:28

Psalmy 119:28 SNP

Moja dusza płacze zasmucona — Podźwignij mnie według swego Słowa!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Psalmy 119:28