Psalmy 109
SNP

Psalmy 109

109
PSALM 109
Prośba niewinnego o ratunek
1Dla prowadzącego chór.
Dawidowy. Psalm.
Nie milcz, o Boże mej pochwalnej pieśni,
2Bo bezbożny i oszust otworzyli swe usta!
Mówią o mnie kłamstwa,
3Pogrążają słowami, z których bije nienawiść,
I zwalczają mnie bez przyczyny.
4Oskarżają mnie za mą miłość,
A ja trwam w modlitwie.
5Odpłacili mi złem za dobro
I nienawiścią — za miłość:
6Naślij na nich bezbożnych ludzi,
Postaw przy nich oskarżyciela.#109:6 Lub: szatana; diabłaG.
7W czasie sądu niech zostaną skazani,
A ich modlitwę niech im poczytają za grzech!
8O, niech życie takiego będzie krótkie,
A jego urząd niech weźmie ktoś inny!
9Niech jego dzieci zostaną sierotami,
A jego żona — wdową!
10Jego potomstwo niech się tuła i żebrze,
I szuka#109:10 Niech będziewypędzoneG; hbr. יִגְרְשו (jigreszu). Lub: Niech będą wyszukiwane spośród zgliszcz(?). wsparcia, wychodząc ze zgliszcz!
11Lichwiarz niech zagarnie całe jego mienie,
A obcy niech rozgrabią dobytek!
12Niech nie ma nikogo, kto by okazał mu łaskę
Bądź przygarnąłby jego sieroty!
13Niech jego potomstwo ulegnie zagładzie,
A jego imię niech zapomną potomni.
14Niech PAN pamięta o winie jego ojców
I grzechu jego matki nie wymaże.
15Niech PAN nieustannie ma je na uwadze
I niech wytępi z ziemi takich, jak on!
16Gdyż nie dbał o to, by okazywać miłosierdzie;
Przeciwnie, prześladował ubogich i biednych,
A ludzi o zranionych sercach gotów był posłać
na śmierć.
17Pokochał przekleństwo —
więc niech na niego spadnie!
Nie pragnął błogosławieństwa —
więc niech będzie od niego dalekie!
18Wdział na siebie przekleństwo jak płaszcz,
Więc niech wniknie ono w jego wnętrze jak woda
I niczym oliwa — w jego kości!
19Niech go spowija jak szata,
Przylega do niego jak stale zapięty na nim pas.
20Taka niech będzie zapłata PANA dla moich
oskarżycieli
I dla tych, którzy swą mową wyrządzają mi zło!
21Ale Ty, PANIE, mój Boże, postępuj ze mną tak,
jak każe Ci Twe imię,
Wybaw mnie ze względu na dobroć Twojej łaski.
22Jestem bowiem ubogi i nędzny,
A wewnątrz noszę serce pełne ran.#109:22 A we mnie niespokojne (l. wstrząśnięte) serceG; hbr. וְלִבִּי חָלַל בְּקִרְבִּי (welibbi jachil beqirbi).
23Niknę jak cień coraz dłuższy pod wieczór,
Strząsają mnie z siebie jak szarańczę.
24Od postu chwieją się moje kolana,
A ciało — bez tłuszczu — wychudło.
25Stałem się dla nich pośmiewiskiem,
Gdy mnie widzą, kręcą głowami.
26Pomóż mi, PANIE, mój Boże,
Wybaw ze względu na swą łaskę!
27Niech poznają, że w tym była Twoja ręka,
Że to Ty, PANIE, za tym stałeś!
28Oni przeklinają, ale Ty błogosław,
Oni są mi przeciwni — i niech poczują wstyd,#109:28 Będą sobie przeklinać oni, a Ty będziesz błogosławił,/ Przeciwstawiają się mi — niech okryją się wstydem, a Twój sługa niech się uraduje G.
A Twój sługa niech doświadczy radości.
29Niech moi oskarżyciele okryją się hańbą,
Niech wstyd spowija ich niczym płaszcz!
30Gorąco pragnę sławić PANA swoimi ustami
I wielbić Go w wielkim zgromadzeniu.
31On bowiem staje przy prawym boku nędznego,
By go wybawić od tych, którzy go osądzają.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018