Psalmy 108
SNP

Psalmy 108

108
PSALM 108
Pieśń pewności zwycięstwa
1Pieśń.
Psalm Dawida.
2Boże, me serce jest gotowe:
Pragnę śpiewać i grać,
Pragnę całym sobą!
3Obudź się, harfo i cytro,
A ja obudzę jutrzenkę!
4Wysławiać Cię będę, PANIE, pośród ludów,
Będę Ci grał wśród narodów,
5Gdyż wielkość Twej łaski sięga niebios,
A Twej wierności#108:5 Lub: spolegliwości, prawdy. — obłoków.
6Wznieś się nad niebiosa, o Boże,
Niech nad całą ziemią zajaśnieje
Twa chwała!
7Jeśli mają ocaleć ci, których kochasz,
Wyratuj ich swoją prawicą —
i daj mi odpowiedź!
8I Bóg przemówił w swojej świętości:#108:8 Lub: w swej świątyni.
Zatryumfuję i rozdzielę Sychem,
Rozmierzę też dolinę Sukkot!
9Moim jest Gilead i moim Manasses,
Efraim jest hełmem, który chroni mą głowę,
A Juda — moim berłem!
10Moab jest miednicą służącą mi do mycia,
Na Edom rzucę swój sandał,#108:10 Idiom (?): (1) Wezmę w posiadanie, zajmę; (2) Potraktuję Edom jak sługę (którego obowiązkiem było czyszczenie sandałów).
Nad Filisteą wzniosę okrzyk na wiwat!
11Kto mnie wprowadzi do warownego grodu?
Kto mnie zawiedzie aż po Edom?
12Czy nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś?
Czy nie wyruszysz, Boże, z naszymi hufcami?
13Udziel nam wsparcia przeciwko wrogowi,
Bo ludzki ratunek jest niczym!
14Jedynie w Bogu stać nas będzie na męstwo,#108:14 Lub: Jedynie Bóg gwarancją naszego powodzenia.
To On podepcze naszych nieprzyjaciół.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018