Psalmy 108:8

Psalmy 108:8 SNP

I Bóg przemówił w swojej świętości: Zatryumfuję i rozdzielę Sychem, Rozmierzę też dolinę Sukkot!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się