Psalmy 108:6

Psalmy 108:6 SNP

Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech nad całą ziemią zajaśnieje Twa chwała!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się