Psalmy 108:4

Psalmy 108:4 SNP

Wysławiać Cię będę, PANIE, pośród ludów, Będę Ci grał wśród narodów
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się