Psalmy 103:4

Psalmy 103:4 SNP

On wykupuje od zguby twoje życie, On cię wieńczy łaską i współczuciem.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się