Filipian 2:8

Filipian 2:8 SNP

uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Filipian 2:8

Podziel się