Joba 19
SNP

Joba 19

19
Joba 19
Job: Głos nadziei
1Wtedy Job odpowiedział:
2Jak długo będziecie mnie
dręczyć
i kruszyć słowami?
3Znieważyliście mnie dziesięć razy
i nadal nie wstydzicie się krzywdzić.
4Ale niech będzie — zbłądziłem!
Uchybienie po mojej stronie!
5Jeśli naprawdę chcecie mieć rację,
udowodnijcie mi, że słusznie
znoszę hańbę.
6Wiedzcie jednak, że to Bóg mnie
zaskoczył
i zarzucił na mnie swoją sieć.
7Gdy krzyczę: Gwałt! — nie mam
odpowiedzi;
gdy wzywam pomocy —
nie nadchodzi odsiecz.
8Zagrodził mi drogę i nie mogę
przejść,
moje ścieżki pogrążył
w ciemności.
9Pozbawił mnie godności,
zdjął mi z głowy koronę,
10z każdej strony mnie bije —
i ulegam,
mą nadzieję wyrwał niczym drzewo.
11Uniósł się na mnie gniewem
i uznał za jednego ze swych
wrogów.
12Nadciągnęły wspólnie Jego hufce,
usypały przeciwko mnie wały
i obległy zewsząd mój namiot.
13Oddalił ode mnie moich braci,
znajomi biorą mnie za obcego.
14Opuścili mnie moi krewni
i zapomnieli o mnie bliscy
przyjaciele.
15Jestem obcy dla domowników, gości
i służących,
stałem się dla nich niczym
cudzoziemiec.
16Gdy wołam mego sługę,
ten milczy;
muszę go wręcz błagać
o przysługę.
17Moim oddechem brzydzi się
żona,
jestem obrzydliwością dla
własnych braci.
18Nawet chłopcy traktują
mnie z pogardą;
kiedy wstaję, robią ze mnie
pośmiewisko.
19Brzydzą się mną wszyscy
moi powiernicy,
a ci, których kochałem,
zwracają się
przeciw mnie.
20Pozostała ze mnie skóra i kości,
uszedłem ze skórą w zębach.
21Zmiłujcie się!
Zmiłujcie się nade mną,
wy, moi przyjaciele,
bo to Bóg dotknął mnie
swoją ręką!
22Dlaczego mnie prześladujecie,
jak On?
Czy nie dość wam widoku
mego ciała?
23O, gdyby tak spisano moje słowa,
gdyby tak utrwalono je na piśmie
24żelaznym rylcem i ołowiem —
o, gdyby wykuto je w skale na zawsze!
25Bo ja wiem, że Odkupiciel mój żyje
i że jako ostatni nad prochem powstanie.
26Gdy na mej skórze już
dopełni się
zniszczenie,
wolny od ciała będę oglądał Boga.
27Zobaczę Go sam, osobiście,
moje oczy, niczyje inne —
moje jestestwo już tęskni
za tą chwilą!
28Bo mówicie: Jak można by
go dopaść?
Jak znaleźć powód do wytoczenia
mu sprawy?
29Drżyjcie przed mieczem,
bo ściągacie na siebie
winę!
Gniew za winy sprowadza miecz.
Uprzytomnijcie sobie, że nadchodzi sąd!

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018