Jana 1:16

Jana 1:16 SNP

Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy — łaskę w miejsce łaskawości.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się