Jeremiasza 29

29
Jeremiasza 29
List Jeremiasza do wygnańców babilońskich
1A to jest treść listu, który prorok Jeremiasz wysłał z Jerozolimy do pozostałej starszyzny wygnańców, do kapłanów, do proroków i do całego ludu, do wszystkich, których Nebukadnesar uprowadził z Jerozolimy do Babilonu. 2Miało to miejsce już po uprowadzeniu króla Jechoniasza, królowej-matki, urzędników dworskich i książąt Judy i Jerozolimy oraz kowali i ślusarzy. 3List został wysłany za pośrednictwem Elasy, syna Szafana, i Gemariasza, syna Chilkiasza, których Sedekiasz, król Judy, wyprawił do Nebukadnesara, króla babilońskiego, do Babilonu. A miał on następującą treść:
4Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich skazanych na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu:
5Budujcie domy i zamieszkujcie je,
zakładajcie ogrody i korzystajcie z owoców.
6Pojmujcie żony, by mieć synów oraz córki.
Szukajcie też żon dla swych synów,
szukajcie mężów dla córek,
miejcie wnuków i wnuczki —
niech was przybywa,
nie bądźcie tam nieliczni!
7Starajcie się o pomyślność#29:7 pomyślność, hbr. שָׁלוֹם, lub: pokój, powodzenie. miasta,
do którego skazałem was na wygnanie,
módlcie się za nie do PANA,
od jego pomyślności zależy
wasza pomyślność!
8Gdyż tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się zwieść prorokom ani wróżbitom działającym między wami. Nie łudźcie się snami, które was nawiedzają. 9Bo oni prorokują kłamstwa w moim imieniu. Ja ich nie posłałem — oświadcza PAN.
10Przeciwnie, PAN mówi tak: Nawiedzę was, gdy nad Babilonem przeminie siedemdziesiąt lat. Dopiero wtedy spełnię moją obietnicę i ponownie sprowadzę was na to miejsce. 11Ja wiem, jakie wiążę z wami plany — oświadcza PAN. — To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. 12Wysłucham was, gdy będziecie Mnie wzywać i zbliżać się do Mnie w modlitwie. 13Znajdziecie Mnie, gdy będziecie Mnie szukać. Tak! Gdy będziecie Mnie szukać całym swoim sercem, 14pozwolę wam się znaleźć — oświadcza PAN. — Odmienię wasz los.#29:14 odmienię wasz los, wg qere hbr. וְשַׁבְתִּי אֶת־שְׁבוּתְכֶםת; por. Jb 42:10; Oz 6:11-7:1; Jr 33:11; Ez 16:53; za takim rozumieniem przemawiają dokumenty aram.; sprowadzę was z niewoli, wg ketiw hbr. וְשַׁבְתִּי אֶת־שְׁבִיתְכֶם. Zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem — oświadcza PAN — i sprowadzę was z powrotem, do miejsca, z którego was zesłałem.
15Myślicie, że wzbudził wam PAN proroków w Babilonie. 16Nieprawda. Oto, co mówi PAN o królu, który zasiada na tronie Dawida, i o całym ludzie, który mieszka w tym mieście — o waszych braciach, którzy nie poszli z wami na wygnanie. 17PAN Zastępów mówi tak: Oto Ja ślę na nich miecz, głód i zarazę. Postąpię z nimi tak, jak z zepsutymi figami, które się zupełnie nie nadają do spożycia. 18Będę ich ścigał mieczem, głodem i zarazą. Uczynię ich złowieszczą przestrogą dla wszystkich królestw ziemi. Zrobię z nich przekleństwo, przedmiot zgrozy i zdziwienia — i hańbę wśród wszystkich narodów, wśród których ich rozproszę. 19To wszystko spotka ich za to, że nie posłuchali moich słów — oświadcza PAN — choć wciąż posyłałem do nich moje sługi, proroków. Tak — oświadcza PAN — nie słuchaliście Mnie! 20Wy natomiast słuchajcie Słowa PANA, wy wszyscy wygnańcy, których zesłałem z Jerozolimy do Babilonu.
21Tak natomiast mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela, o Achabie, synu Kolajasza, i o Sedekiaszu, synu Maasejasza, którzy wam prorokowali w moim imieniu kłamliwie: Oto Ja wydam ich w rękę Nebukadnesara, króla Babilonu. Zabije ich on na waszych oczach. 22To też stanie się treścią klątwy dla wszystkich wygnańców z Judy, którzy znaleźli się w Babilonie: Niech PAN postąpi z tobą — będą mówić — jak z Sedekiaszem i Achabem, których król babiloński spalił żywcem w ogniu — 23za to, że byli źródłem nieczystości w Izraelu, gdyż cudzołożyli z żonami swoich bliźnich i w moim imieniu głosili kłamstwa, coś, czego im nie poleciłem. Ja o tym wiem i jestem tego świadkiem — oświadcza PAN.
24A do Semajasza z Nechlamu powiesz tak:
25Tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela: Posłałeś listy do całego ludu, który mieszka w Jerozolimie, oraz do kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza, i do wszystkich pozostałych kapłanów. Uczyniłeś to w swoim własnym imieniu. Napisałeś: 26PAN ustanowił cię kapłanem w miejsce kapłana Jehojady. Twoim zadaniem jest nadzór nad świątynią PANA. Każdego szaleńca zajmującego się proroctwami masz prawo zakuć w dyby lub postawić pod pręgierzem. 27Dlaczego więc nie ukróciłeś poczynań Jeremiasza z Anatot, który wśród was wygłasza swoje proroctwa? 28Bo też do nas, do Babilonu, przesłał poselstwo tej treści: Będzie to trwało długo. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce.
29Kapłan Sofoniasz odczytał prorokowi Jeremiaszowi ten list. 30Wtedy PAN skierował do Jeremiasza Słowo tej treści:
31Poślij do wszystkich wygnańców wiadomość: Tak mówi PAN o Semajaszu z Nechlamu: Ponieważ Semajasz prorokował wam, chociaż Ja go nie posłałem, i budzi w was fałszywą ufność, 32dlatego tak mówi PAN: Ja sam nawiedzę Semajasza z Nechlamu oraz jego potomstwo. Nie będzie miał mężczyzny, który by zamieszkał wśród tego ludu i mógł patrzeć na dobro, które mojemu ludowi wyświadczę — oświadcza PAN. — Stanie się tak dlatego, że głosił odstępstwo od PANA.

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności