Jakub 4:8

Jakub 4:8 SNP

Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, wy, chwiejni.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

Jakub 4:8

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Jakub 4:8