Izajasza 61
SNP

Izajasza 61

61
Izajasza 61
Czas odnowy dla ludzi
1Duch Wszechmocnego PANA
nade mną,
gdyż PAN namaścił mnie,
abym ogłosił dobrą wieść ubogim;
posłał mnie, abym opatrzył tych,
których serca są złamane,
abym ogłosił jeńcom wyzwolenie,
więźniom#61:1 ślepymG. mroków przejrzenie,#61:1 Tj. więźniom otwarcie (ciemnych lochów).
2abym ogłosił rok dobrej woli PANA
i dzień pomsty naszego Boga,
abym pocieszył wszystkich
zasmuconych,
3abym włożył opłakującym Syjon
zawój na głowę zamiast popiołu,
dał im olejek radości zamiast
żałobnej szaty
i pieśń pochwalną zamiast
ducha zwątpienia.
Wtedy nazwą ich dębami
sprawiedliwości
i szczepem PANA — ku Jego
sławie.
4I odbudują prastare ruiny,
podźwigną dawne zniszczenia,
odnowią zburzone miasta,
gruzy zamierzchłych pokoleń.
5Obcy przybędą, aby paść wasze owce,
cudzoziemcy wam będą oraczami
i winogrodnikami.
6A was nazwą kapłanami PANA,
sługami naszego Boga.
Z bogactw narodów będziecie
korzystać,
a ich chwałą będziecie się chlubić.
7Za wasz wstyd odpłacę wam
podwójnie,
za zniewagi cieszyć się będziecie
swym działem.
Tak! W swojej ziemi posiądą
dwukrotnie więcej,
a ich udziałem będzie wieczna radość!
8Ja, PAN, kocham prawo,
nienawidzę rabunku i krzywdy,
dlatego wyznaczę im słuszną odpłatę
i zawrę z nimi wieczne przymierze.
9Ich potomstwo będzie znane
wśród narodów,
a ich potomkowie pomiędzy ludami;
wszyscy, którzy ich zobaczą,
zauważą,
że są potomstwem, które PAN
błogosławi.
10O, wielka będzie moja radość
w PANU,
moja dusza będzie się cieszyć
moim Bogiem,
ponieważ odział mnie w szaty
zbawienia
i okrył płaszczem sprawiedliwości,
jak pana młodego, który niczym kapłan
wkłada sobie zawój,
i jak pannę młodą, która zdobi się
w swoje klejnoty.
11Bo jak ziemia porasta zielenią
i jak w ogrodach kiełkuje zasiew,
tak Wszechmocny PAN sprawi,
że wyrośnie
sprawiedliwość
i wobec wszystkich narodów
wzniesie się pieśń chwały.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018