Izajasza 56
SNP

Izajasza 56

56
Izajasza 56
Zaproszenie dla cudzoziemców
i odrzuconych
1Tak mówi PAN:
Przestrzegajcie prawa i postępujcie
sprawiedliwie,
gdyż zbliża się moje
zbawienie,
bliska objawienia jest moja
sprawiedliwość!
2O, jak szczęśliwy jest człowiek,
który tak właśnie czyni,
i syn człowieczy, który się tego trzyma,
który przestrzega szabatu, aby go
nie bezcześcić,
i który strzeże swych rąk
od wszelkiego rodzaju zła.
3Niech więc nie mówi cudzoziemiec,
który przyłączył się do PANA:
PAN mnie na pewno wykluczy
ze swojego ludu.
Niech też nie mówi eunuch:
No cóż, jestem tylko uschłym drzewem.
4Bo tak mówi PAN:
Eunuchom, którzy przestrzegają
moich szabatów,
wybierają to, co Mi sprawia przyjemność,
i trzymają się mojego przymierza,
5wyznaczę w moim domu i w obrębie
mych murów miejsce
oraz imię
lepsze, niż mają synowie i córki;
dam im imię wieczne, nie do usunięcia!
6A cudzoziemców przyłączających się
do PANA,
aby Mu służyć, kochać imię PANA
i należeć do Jego sług —
każdego, kto przestrzega szabatu,
aby go nie bezcześcić,
i trzyma się mojego przymierza —
7wprowadzę na mą świętą górę
i sprawię mu radość w moim
domu modlitwy.
Ich całopalenia i rzeźne ofiary
będą Mi przyjemnością
na moim ołtarzu,
gdyż mój dom będzie nazywany
domem modlitwy
dla wszystkich ludów.
8Wszechmocny PAN, który gromadzi
rozproszonych Izraela, oświadcza:
Do już zgromadzonych dodam
jeszcze więcej.
Upomnienie przywódców ludu
9Przyjdźcie na żer, wszystkie
zwierzęta pól
i wy, zwierzęta lasów!
10Wszyscy jego strażnicy to ślepcy —
o niczym nie wiedzą.
Są oni jak nieme psy,
nie umieją szczekać!
Ziewają, leżą i lubią spać!
11Są to żarłoczne psy —
wciąż nienasycone!
Są to pasterze#56:11 Lub: Są źli.
nie mający rozeznania!
Poszli własnymi drogami.
Każdy ze swego krańca
czyha na niegodziwy zysk.
12Chodźcie, przyniosę wino,
upijmy się mocnym trunkiem!
A jutro niech będzie takie, jak dziś
— wielkie i bardzo dostatnie.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018