Izajasza 51
SNP

Izajasza 51

51
Izajasza 51
Słowa nadziei i pociechy
1Słuchajcie Mnie, wy, którzy
dążycie do sprawiedliwości,
i wy, którzy szukacie PANA!
Spójrzcie na skałę,
z której was wyciosano,
kamienny masyw, z którego
was wycięto!
2Wspomnijcie Abrahama, swojego ojca,
oraz Sarę, która was urodziła;
był tylko jeden, gdy go powołałem,
lecz pobłogosławiłem mu#51:2 uczyniłem płodnym1QIsaᵃ.
i zapewniłem liczne
potomstwo.
3Tak, PAN pocieszy Syjon,
pocieszy wszystkie jego ruiny,
z jego pustkowia uczyni Eden,
z jego pustyni ogród PANA.
Zamieszka na nim radość i wesele,
pieśni wdzięczności i dźwięk melodii.
4Skup się na Mnie, mój ludu,
posłuchaj uważnie, narodzie!
Gdyż ode Mnie wyjdzie Prawo,#51:4 Lub: nauka.
światłem ludów uczynię moje sądy.
5Nadchodzi moja sprawiedliwość,
zbliża się moje zbawienie,
moje ramiona będą sądzić ludy,
na Mnie czekają wyspy,#51:5 Lub: wybrzeża (również zamorskie).
wyczekują one mojego ramienia.
6Podnieście swoje oczy ku niebu!
Spójrzcie na ziemię w dole!
Tak! Niebo rozwiewa się jak dym,
ziemia zużywa się jak szata,
jej mieszkańcy padają jak komary,#51:6 jak szarańcza 1QIsab.
ale moje zbawienie będzie trwać na wieki
i moja sprawiedliwość nie ustanie.
7Słuchajcie Mnie, wy, którym bliska jest
sprawiedliwość,
ludu, w którego sercu jest Prawo!
Nie bójcie się zniewag ludzi
i nie lękajcie się ich obelg,
8ponieważ stoczy ich mól — jak szatę,
i robak pogryzie — jak wełnę,
lecz moja sprawiedliwość
trwać będzie na wieki,
a moje zbawienie przez pokolenia pokoleń.
9Zbudź się! Zbudź się!
Przywdziej moc!
O, ramię PANA!
Zbudź się — jak za dawnych dni,
za odwiecznych pokoleń!
Czy nie za twoją sprawą
rozłupano#51:9 zgnieciono 1QIsaᵃ. Rahaba#51:9 Lub: Egipt.
i przebito morskiego potwora?
10Czy nie za twoją sprawą
osuszono morze,
wody wielkiej otchłani,
zamieniono głębiny w drogę,
by przeszli nią odkupieni?
11Tak! Wrócą odkupieni#51:11 rozproszeni 1QIsaᵃ. przez PANA,
przybędą na Syjon z okrzykiem,
wieczna radość rozjaśni im twarze,
przenikać ich będzie wesele,
ulecą zaś smutek i wzdychanie.
12Ja, Ja jestem waszym pocieszycielem.
Kim jesteś ty, że się boisz człowieka?
On umiera!
Lub syna człowieczego?
To skoszona trawa!
13A zapomniałeś o PANU, swoim Stwórcy,
który rozpiął niebiosa i założył ziemię?
Drżysz każdego dnia, bez przerwy,
przed furią gnębiciela, który wciąż napada.
Lecz gdzie się podziała jego furia?
14Zgnębiony już pośpieszył na wolność,
nie umrze, nie skończy w dole
i nie zabraknie mu chleba.#51:14 sił witalnychBHS.
15Ja, PAN, jestem twoim Bogiem,
wzburzam morze i szumią jego fale —
moje imię brzmi JHWH Zastępów.
16Włożyłem moje słowa w twoje usta,
ukryłem cię w cieniu mojej ręki,
by utrwalić niebo i ziemię
i powiedzieć Syjonowi:
Ty jesteś moim ludem!
17Zerwij się! Zerwij się!
Powstań, Jerozolimo,
która piłaś podany przez PANA
kubek z Jego wzburzeniem,
wysączyłaś do dna kielich pełen
odurzającego napoju!
18Nie miała przewodnika
wśród synów, których powiła,
nie miała też nikogo, kto by
ujął ją za rękę
wśród synów, których wychowała.
19Dwa ciosy spadły na ciebie —
o, któż ci okaże współczucie?
Spustoszenie i grabież
oraz głód i miecz —
o, kim cię pocieszę?#51:19 kto ciępocieszy1QIsaᵃ.
20Twoi synowie, omdlali
jak antylopa w sieci,
leżeli na rogach wszystkich ulic,
napełnieni wzburzeniem PANA,
upomnieniem twojego Boga.
21Dlatego posłuchaj, biedaczko,
oszołomiona, lecz nie winem!
22Tak mówi twój Bóg, PAN,
Bóg, który prowadzi
sprawę swego ludu:
Oto zabieram z twej ręki
kubek z odurzającym napojem,
kielich pełen mojego wzburzenia,
już więcej nie będziesz z niego pić!
23Włożę go do ręki twych oprawców,#51:23 oprawców: 1QIsaᵃ dodaje: tych, którzy sprawili ci ból, pod. G.
tych, którzy mówili do ciebie:
Kładź się na ziemię, przejdziemy po tobie!
A ty nadstawiałaś swe plecy jak ziemię
i jak ulicę dla przechodniów.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018

Zachęcanie i wzywanie cię do codziennego szukania bliskości z Bogiem.


YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.