Izajasza 28
SNP

Izajasza 28

28
Izajasza 28
Zapowiedź ukarania przywódców Efraima
1Biada koronie dumy
pijaków Efraima
i więdnącemu kwieciu
jego pięknej ozdoby,
która leży na szczycie żyznej doliny
odurzonych winem!#28:1 Lub: która jest na głowie tłustych pyszałków odurzonych winem1QIsaᵃ.
2Oto jest u Pana#28:2 u Pana, hbr. לַאדֹנָי: wg 1QIsaᵃ: u PANA, ליהוה. ktoś mocny
i potężny,
jak ulewa gradowa, jak huragan
zniszczenia,
jak strumień wód wielkich,
jak potężna powódź —
rzuci on ich na ziemię swą siłą.
3I będzie deptana nogami
korona dumy pijaków Efraima!
4A z więdnącym kwieciem
jego pięknej ozdoby,
położonej na szczycie żyznej doliny,#28:4 głowie tłustychpyszałków 1QIsaᵃ.
będzie jak z wczesną figą
przed owocobraniem:
kto ją zobaczy, zaraz połyka,
ledwie znajdzie się ona
w jego dłoni.
5W tym dniu będzie PAN Zastępów
piękną koroną i ozdobnym diademem
dla reszty swojego ludu,
6tchnieniem prawa dla zasiadających
w sądach
i męstwem dla odpierających
atak w bramie.
7Bo również ci chwiali się od wina
i błądzili pod wpływem trunku.#28:7 Lub: piwa, hbr. שֵׁכָר (szechar).
Kapłan i prorok zataczali się pijani,
w swej nietrzeźwości niezdolni
do myślenia.
Z powodu trunku popełniali błędy,
chwiali się przy prorokowaniu
i zataczali, wydając wyroki.
8A wszystkie stoły były pełne
wymiocin
i nieczystości — do ostatniego miejsca.
9Kogo ma taki uczyć poznania?
Komu tłumaczyć znaczenie wieści?
Czy wyrosłym z mleka,
odstawionym od piersi?
10Rzucają bez związku
przepis za przepisem,
przepis za przepisem,
nakaz za nakazem,
nakaz za nakazem,#28:10 Lub: (1) przepisik za przepisikiem, nakazik za nakazikiem, itd.; (2) bla bla tu, bla bla tam.
trochę tu, trochę tam.
11Owszem, przez jąkających się
i mówiących obcym językiem,
przemówi Pan do tego ludu —
12Ten, który im niegdyś powiedział:
To odpoczynek,
pozwólcie odpocząć zmęczonemu!
A także: To jest wytchnienie!
Lecz nie chcieli posłuchać.
13Dlatego dojdzie ich Słowo Pana,
przepis za przepisem,
przepis za przepisem,
nakaz za nakazem,
nakaz za nakazem,
trochę tu, trochę tam,
po to, by idąc, upadli na wznak
i potłukli się, dali się oszukać
i zostali schwytani.
Zapowiedź ukarania przywódców Jerozolimy
14Dlatego też wy, szydercy,
słuchajcie słowa PANA,
wy, panujący nad tym ludem
mieszkającym w Jerozolimie!
15Powiedzieliście:
Zawarliśmy przymierze ze śmiercią,#28:15 ze śmiercią, hbr. מָוֶת (mawet): być może z kananejskim bóstwem śmierci Motem, egipskim Ozyrysem. Por. 2Krl 23:33-34.
mamy umowę ze światem
umarłych;
bicz powodzi, gdy przejdzie,
z pewnością do nas nie dojdzie,
bo naszym schronieniem
uczyniliśmy kłamstwo
i ukryliśmy się pod fałszem.
16Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN:
Oto Ja kładę na Syjonie kamień,
kamień wypróbowany,
kosztowny kamień węgielny
mocnego fundamentu —
kto dochowa wiary,
ten się nie zachwieje.#28:16 Lub: nie ulegnie trwodze; wg G: Kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
17I uczynię prawo miarą,
a sprawiedliwość poziomicą.
I zmiecie grad schronienie kłamstwa,
a kryjówkę fałszu zaleją wody.
18I ulegnie zerwaniu wasze
przymierze ze śmiercią,
nie ostoi się wasza umowa
ze światem umarłych.
Przejdzie bicz, zaleje was,
będziecie podeptani!
19Będzie was smagał
przy każdym swoim przejściu,
a będzie przechodził co rano,
za dnia oraz w nocy,
i tylko grozą będzie was napawać
podane znaczenie przesłania.
20Bo za krótkie będzie łoże,
by można było się
na nim wyciągnąć,
i za wąskie przykrycie,
by można było się
nim otulić.
21Owszem, PAN powstanie
jak na górze Perasim,
jak doliną Gibeon zatrzęsie,
by dokonać swojego dzieła —
dziwne jest Jego dzieło —
i by wykonać swą pracę —
niezwykła Jego praca!
22Teraz więc nie drwijcie sobie,
by nie zacieśniły się wasze więzy,
gdyż — jak słyszałem —
Pan, PAN Zastępów,
postanowił dokonać
zagłady całej tej ziemi!
Przypowieść o rolniku
23Nakłońcie uszu, słuchajcie mego głosu!
Wsłuchajcie się w to, co mam do powiedzenia!
24Czy oracz ciągle orze, a nigdy nie sieje?
Czy tylko przewraca skiby i bronuje rolę?
25Czy po zrównaniu powierzchni
nie rozrzuca wyki?
Czy nie rozsiewa kminu,
nie sieje rzędu pszenicy?
Czy nie zasiewa jęczmienia
w wyznaczonym miejscu?
Czy brzegów nie przeznacza pod orkisz?
26Jego Bóg podsunął mu właściwe
sposoby,
On nauczył go uprawy ziemi.
27Przecież nie żelazem młóci się wykę,
nie toczy się walca po kminie.
Wykę młóci się kijem,
a kmin wyłuskuje się laską.
28Ziarno się wygniata,
ale nie bez końca.
Młóci się je dokładnie,
poddaje kołom wozu,
lecz przecież jego konie
go nie rozgniatają.
29To również pochodzi od PANA Zastępów;
jest On cudowny w radzie,
wielki w zapewnianiu
trwałego powodzenia.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018