Rodzaju 16:15

Rodzaju 16:15 SNP

Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał mu imię Ismael.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się