Rodzaju 15:19

Rodzaju 15:19 SNP

obszary należące do Kenitów i Kenizytów, Kadmonitów
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się