Logo YouVersion
Ikona wyszukiwania

Ezechiela 11

11
Ezechiela 11
Zapowiedź kary dla przywódców ludu
1Następnie Duch#11:1 Duch: lub duch, zob. Ez 2:2; 11:24. uniósł mnie i przeniósł do wschodniej bramy świątyni PANA, zwróconej ku wschodowi. W bramie tej stało dwudziestu pięciu mężczyzn. Wśród nich zobaczyłem Jaazaniasza, syna Azura, i Pelatiasza, syna Benajasza, przywódców ludu.
2Synu człowieczy! — zwrócił się do mnie. — Ci ludzie knują nieprawość. Udzielają oni w tym mieście niegodziwych rad! 3Mówią: Nieprędko będzie się budować tu domy.#11:3 budować domy: idiom (?): zakładać rodziny, zob. Pwt 25:9; Rt 4:11; Prz 24:27. To miasto jest kotłem, a my jesteśmy mięsem. 4Dlatego prorokuj przeciwko nim. Prorokuj, synu człowieczy!
5Wtedy spoczął na mnie#11:5 Lub: spadł, hbr. נָפַל. Duch PANA. Powiedział do mnie: Mów: Tak mówi PAN: Tak mówiliście, domu Izraela! Ja wiem, co wam przychodzi na myśl!#11:5 Idiom: Ja to wiem, co wchodzi na stopnie waszego ducha. 6Pomnożyliście liczbę zabitych przez was w tym mieście, napełniliście jego ulice zwłokami!
7Dlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Zabici przez was i złożeni w obrębie miasta będą tym mięsem, dla którego będzie ono kotłem. Was natomiast z niego wyprowadzę. 8Boicie się miecza. A właśnie miecz na was sprowadzę — oświadcza Wszechmocny PAN. 9Wyprowadzę was z miasta i wydam was w ręce wrogów. W ten sposób dokonam nad wami sądu. 10Padniecie od miecza. Osądzę was na granicy Izraela — i przekonacie się, że Ja jestem PAN. 11To miasto nie będzie dla was kotłem, a wy nie będziecie w nim mięsem! Osądzę was na granicy Izraela. 12Wtedy przekonacie się, że Ja jestem PAN, którego ustawy lekceważyliście i którego praw nie stosowaliście, ale raczej postępowaliście według praw sąsiednich narodów!
13Gdy tak prorokowałem, umarł Pelatiasz, syn Benajasza. Wówczas padłem na twarz i głośno zawołałem: Ach, Wszechmocny PANIE! Przecież Ty kładziesz kres reszcie Izraela!#11:13 Wg G jest to pytanie, co jest gramatycznie możliwe.
14Wtedy PAN skierował do mnie Słowo tej treści: 15Synu człowieczy! Mieszkańcy Jerozolimy tak mówią o twoich braciach — tak, o twoich braciach i krewnych#11:15 twoi krewni, hbr. אַנְשֵׁי גְאֻלָּתֶךָ (’ansze ge’ullatecha): wg G: twoi towarzysze niewoli, gr. οἱ ἄνδρες τῆς αἰχμαλωσίας σου, hbr. אַנְשֵׁי גָלוּתֶךָ. — i o całym domu Izraela: Oddalili się od PANA, a nam został ten kraj dany na własność!
16Dlatego powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Tak, wypędziłem ich daleko między narody. Tak, rozproszyłem ich po różnych krajach. Tam, dokąd przybyli, byłem dla nich na krótko#11:16 na krótko, hbr. מְעַט (me‘at), lub: małą chwilę, zob. Dn 11:34. świątynią. 17Jednak powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Zbiorę was spośród ludów. Zgromadzę was z ziem, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię Izraela! 18Gdy do niej przybędą, usuną z niej wszelkie ohydztwa i obrzydliwości. 19Dam im inne serce, włożę w ich wnętrza nowego ducha. Usunę z nich serca kamienne, a dam im serca wrażliwe. 20Uczynię tak po to, by postępowali według moich ustaw, przestrzegali moich praw i je stosowali — i będą mi oni ludem, a Ja będę ich Bogiem. 21Ukarzę jednak tych, których serce zdąża za ohydztwami i obrzydliwościami. Zapłata za ich postępki spadnie im na głowy — oświadcza Wszechmocny PAN.
22Po tych słowach cheruby podniosły skrzydła, koła były tuż przy nich, a nad nimi, u góry, wznosiła się chwała Boga Izraela. 23I tak chwała PANA uniosła się, opuściła granice miasta i zatrzymała się na górze położonej na wschód od niego.#11:23 Tj. na Górze Oliwnej.
24Mnie natomiast Duch#11:24 Duch: lub: duch, wiatr. uniósł i — w widzeniu, w Duchu Bożym — przeniósł do wygnańców w Chaldei. Widzenie zaś, które miałem, uniosło się, nie było już nade mną. 25I przekazałem wygnańcom wszystkie słowa, które objawił mi PAN.

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności