Wyjścia 19
SNP

Wyjścia 19

19
Wyjścia 19
Pod górą Synaj
1W pierwszym dniu trzeciego miesiąca po wyjściu Izraelitów z Egiptu przybyli oni na pustynię Synaj. 2Wyruszyli z Refidim, przybyli na pustynię Synaj i rozłożyli się tam obozem. Obozowali naprzeciw góry.
3Mojżesz zaś wstąpił do Boga,#19:3 Wg G: wstąpił na górę Bożą, gr. ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τοῦ θεοῦ. a PAN odezwał się do niego z góry: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: 4Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. 5A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością#19:5 Wg G: szczególnym(l. wybranym) ludem spośród wszystkich ludów, gr. λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν. pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. 6Będziecie Mi królestwem kapłanów i narodem świętym — te słowa przekaż#19:6 Lub: powtórzysz. synom Izraela.
7Mojżesz przyszedł więc, zwołał starszych ludu i przedłożył im to wszystko, co PAN mu polecił. 8Wówczas cały lud zgodnie odpowiedział: Uczynimy wszystko, co oznajmił nam PAN. I Mojżesz powtórzył PANU słowa ludu.
9Wtedy PAN zapowiedział Mojżeszowi: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku po to, by lud słuchał, gdy będę z tobą rozmawiał, a także po to, aby wierzył ci już na zawsze. Mojżesz więc powtórzył PANU słowa ludu.
10A PAN na to: Idź do ludu i poleć im, aby poświęcili się na dziś i jutro. Niech wypiorą swoje szaty. 11Niech będą gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia zstąpi PAN na górę Synaj, na oczach całego ludu. 12Wytycz ludowi#19:12 Wg PS: górze, hbr. הָהָר. granicę dokoła. Powiedz: Strzeżcie się wstępowania na górę! Nie dotykajcie też jej podnóży! Każdy, kto dotknie góry, będzie musiał umrzeć. 13Niech nikt nie dotyka jej ręką, bo zostanie ukamienowany albo przeszyty na wylot. Niezależnie od tego, czy to będzie zwierzę, czy człowiek — nie pozostanie przy życiu! Dopiero gdy przeciągle zabrzmi róg barani,#19:13 Lub: róg z dzwonkiem. można będzie wejść na górę.
14Po tych słowach Mojżesz zszedł do ludu i kazał mu się poświęcić oraz wyprać szaty. 15Następnie ogłosił ludziom: Bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie zbliżajcie się do kobiet!
16A trzeciego dnia, z nastaniem poranka, rozległy się grzmoty i błyskawice, a nad górą zawisł gęsty obłok. Dał się też słyszeć tak doniosły głos rogu, że aż lud, który był w obozie, zadrżał. 17Mojżesz tymczasem wyprowadził ludzi z obozu na spotkanie Boga. Ustawili się u podnóża góry.
18Góra Synaj cała dymiła. To dlatego, że PAN zstąpił na nią w ogniu. Dym wznosił się z niej jak z pieca, a ona sama mocno się trzęsła. 19Głos rogu brzmiał coraz głośniej! Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. 20A gdy PAN zstąpił na szczyt góry Synaj, wezwał do siebie Mojżesza i Mojżesz wszedł na szczyt.
21Tam PAN mu powiedział: Zejdź, przestrzeż lud! Niech nie napierają, by zobaczyć PANA, bo wielu z nich padnie! 22Również kapłani, mogący zbliżać się do PANA, niech się poświęcą, aby PAN nie pozbawił ich życia.
23Mojżesz odpowiedział PANU: Lud nie zdoła wstąpić na górę Synaj, ponieważ Ty sam przestrzegłeś nas, mówiąc: Wytycz przed górą granicę, a samą górę poświęć.
24 PAN jednak polecił: Zejdź, a potem wstąp ty oraz Aaron. Kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do PANA, bo mógłby pozbawić ich życia! 25Mojżesz zatem zszedł do ludu i przekazał mu te słowa.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018