Daniela 6:1

Daniela 6:1 SNP

A Dariusz Med objął panowanie, mając sześćdziesiąt dwa lata.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się