Daniela 5:4

Daniela 5:4 SNP

Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna i kamienia!
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się