Daniela 5:28

Daniela 5:28 SNP

I peres — twoje królestwo zostanie podzielone i oddane Medom i Persom.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się