2 Tymoteusza 4
SNP

2 Tymoteusza 4

4
2 Tymoteusza 4
Zobowiązanie do głoszenia
1Zobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego Królestwo: 2Głoś Słowo! Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić — z całą cierpliwością, umiejętnie. 3Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom,#4:3 Idiom: ponieważ ich ucho swędzi. otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym żądzom. 4Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom. 5Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę.
Podsumowanie życia
6Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. 7Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę — zachowałem. 8Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym Dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie — da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia.
Polecenia i doniesienia
9Postaraj się przyjść do mnie jak najszybciej, 10gdyż Demas mnie opuścił. Pociągnął go ten świat#4:10 Lub: obecny wiek. i odszedł do Tesalonik. Krescens udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji. 11Jest ze mną tylko Łukasz. Zabierz z sobą Marka; jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. 12Tychikosa posłałem do Efezu. 13Po drodze wstąp do Karposa i przynieś mi płaszcz, który zostawiłem u niego w Troadzie. Przynieś też zwoje, zwłaszcza pergaminy. 14Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele złego. Pan mu odpłaci stosownie do jego czynów. 15Strzeż się go i ty. Bardzo ostro wystąpił on przeciwko naszym słowom. 16W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. 17Ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił, tak aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody — i zostałem wyrwany z lwiej paszczy. 18Tak, Pan mnie ochroni przed wszystkimi wrogimi zakusami i zbawi dla swego Królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała — na zawsze. Amen.
Pozdrowienia
19Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyforosa. 20Erastos pozostał w Koryncie, a chorego Trofimosa zostawiłem w Milecie. 21Postaraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos, Pudens, Linos, Klaudia i wszyscy bracia. 22Niech Pan będzie z tobą w głębi ducha. I niech łaska towarzyszy waszym poczynaniom.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018

Zachęcanie i wzywanie cię do codziennego szukania bliskości z Bogiem.


YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.