2 Tymoteusza 2:12-13

2 Tymoteusza 2:12-13 SNP

Jeżeli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeśli się Go zaprzemy — On też nas się zaprze. Lecz jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się