2 Samuela 22
SNP

2 Samuela 22

22
2 Samuela 22
Pieśń dziękczynna Dawida
1W dniu, w którym PAN wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym z ręki Saula, skierował on do PANA słowa tej pieśni. 2Powiedział wtedy:
PAN moją skałą, twierdzą
i ratunkiem.#22:2 Lub: wybawcą.
3On moim Bogiem, opoką
i ucieczką.
On moją tarczą, gwarantem wybawienia
i mą warowną wieżą.
On mym schronieniem i moim wybawcą,
On mnie chroni przed gwałtem.
4Wołam do PANA — On jest godzien chwały —
I przezwyciężam wszystkich moich wrogów.
5Już ogarniały mnie spienione fale śmierci,
Wzbudzały grozę potoki bezprawia,
6Już zaciskała się pętla świata zmarłych,
Wpadłem w śmiertelną sieć.#22:6 Lub: schwytały mnie sidła śmierci.
7Lecz w tej niedoli zawezwałem PANA,
Zacząłem wołać do mojego Boga,
A On usłyszał ze swojego przybytku,
Dotarł do Niego mój krzyk.
8Wtedy zadrżała, zatrzęsła się ziemia,
Góry ruszyły się w swoich posadach —
Przeszedł je dreszcz, bo On zapłonął gniewem.
9Uderzył dym niczym z Jego nozdrzy,
Trawiący ogień buchnął jakby z ust,
Strzeliły iskry rozżarzonych węgli,
10A On nachylił niebiosa i zstąpił,
Gęstą ciemność miał pod stopami,
11Dosiadł cheruba, wzbił się wysoko
I pognał#22:11 Lub: ukazał się. na skrzydłach wiatru.
12Ciemność uczynił swym namiotem,
Spowił się masą burzowych chmur.
13Od blasku przed Nim zapłonęły
Rozżarzone węgle.
14A potem PAN zagrzmiał na niebiosach,
Najwyższy wydał swój głos!
15Wypuścił strzały, rozproszył ich,
Swymi błyskawicami wywołał
wśród nich zamęt.#22:15 rozgromił ich, za qere hbr. וַיָּהֹם; wg ketiw: וַיְהֻמֵּם, pod. w Ps 18:15.
16 PANIE, morze ukazało swe dno!
Ziemia odsłoniła posady!
Sprawił to Twój wojenny zew,
Jakby podmuch tchnienia Twoich nozdrzy.
17On zaś sięgnął po mnie z wysoka
I wyciągnął mnie z najgroźniejszej toni,
18Uratował przed potężnym wrogiem,
Przed nienawiścią mocniejszych,
gdy już mnie dopadali.
19Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki,
Ale PAN stał się moim wsparciem.
20Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń,
Wyratował, znalazł we mnie upodobanie.
21 PAN wziął pod uwagę moją sprawiedliwość,
Postąpił stosownie do czystości mych czynów,
22Trzymałem się bowiem dróg PANA,
Nie sprzeniewierzyłem się mojemu Bogu —
23Wciąż mam przed oczami wszystkie
Jego prawa,
Nie odwracam się od żadnej Jego ustawy.
24Byłem wobec Niego nienaganny,
Dbałem, by nie popełnić przewinienia.
25I PAN wynagrodził mi moją sprawiedliwość,
Postąpił ze mną stosownie do mej czystości
względem Niego.
26Ty oddanemu Tobie okazujesz wierność,
Z nienagannym postępujesz nienagannie,
27Czysty może liczyć na Twoją czystość,
Przewrotnego — czeka zaskoczenie.#22:27 Lub: z przewrotnym postępujeszprzewrotnie l.zawile, hbr. תִּתַּפָּל; w Ps 18:27 תִּתְפַּתָּל.
28Ubogi lud darzysz wybawieniem,
Nad wyniosłymi zaś opuszczasz wzrok.
29Tak, Ty, PANIE, jesteś moją pochodnią!
To PAN rozświetla moją ciemność!
30Dzięki Tobie mogę rozbić drużynę,
Z moim Bogiem pokonam każdy mur.
31Oto Bóg! Jego droga jest doskonała,
Słowo PANA jest godne zaufania.
On jest tarczą dla wszystkich,
którzy się w Nim chronią.
32Bo kto jest Bogiem, jeżeli nie PAN?
Kto jest Opoką, jeśli nie nasz Bóg?
33Jedynie Bóg! Moja twierdza i moc!
On mnie uwalnia, abym żył nienagannie.#22:33 Lub: On mnie uwalnia, doskonała jest Jego droga.
34Sprawia, że mam nogi zwinne jak u łani
I dzięki Niemu staję na wyżynach.
35On zaprawia moje ręce do walki,
Moje ramiona mogą napiąć
wzmocniony spiżem łuk.
36Dałeś mi tarczę swojego zbawienia,
A Twoja łagodność#22:36 Lub: (1) upokorzenie; (2) wg 4QSamᵃ: pomoc; (3) wg G: pouczenie, korekta. czyni mnie wielkim.
37Zrobiłeś dużo miejsca moim krokom,
Dlatego nie chwieją się moje stopy.
38Będę ścigał moich wrogów do skutku,
Nie zawrócę, póki ich nie pokonam.
39Wygubię ich, rozbiję, nie powstaną —
Padną pod moje nogi.
40Bo dzięki Tobie mam moc do walki
I przeciwników pod stopami.
41Moi wrogowie? Nadstawiłeś mi ich karki,
Tych, którzy mnie nienawidzą, pogrążyłem
w milczeniu.
42Wołali o pomoc, lecz nie było wybawcy,
Wzywali PANA, lecz nie odpowiedział.
43Zetrę ich, będą jak proch ziemi,
Rozetrę i podepczę ich jak błoto ulic.
44Ratujesz mnie od sporów z moim ludem,
Stawiasz mnie na czele narodów,
Służą mi ludy, których nie znałem.
45Cudzoziemcy kulą się przede mną,
Ledwie usłyszą mój rozkaz, słuchają!
46Cudzoziemcy tracą odwagę,#22:46 Lub: ustają.
Z drżeniem wychodzą ze swych
warownych grodów.
47 PAN żyje! Niech będzie błogosławiona
moja Opoka
I wywyższony Bóg, Skała mojego
zbawienia!
48Oto Bóg! On za mnie wywiera pomstę,
On mi poddaje całe ludy.
49On mnie uwalnia#22:49 który mnie uwalnia, hbr. מוֹצִיאִי; w Ps 18:49 który mnie ocala, hbr. מְפַלְּטִי. od moich wrogów!
Ty mnie stawiasz nad nieprzyjaciółmi,
Ratujesz od ludzi, którzy dyszą gwałtem.
50Dlatego będę Cię, PANIE, sławił wśród
narodów,
Śpiewał na cześć Twojego imienia!
51Zapewniasz wielkie zwycięstwo#22:51 Lub:zbawienie.
swojemu królowi,
Darzysz też łaską swojego pomazańca
Dawida i jego potomstwo — na wieki.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018