2 Koryntian 6
SNP

2 Koryntian 6

6
2 Koryntian 6
Wezwanie do poszanowania łaski
1Jako współpracownicy wzywamy też was, abyście łaski Bożej nie przyjmowali na próżno. 2Czytamy bowiem:
W czasie przychylności wysłuchałem cię
i w dniu zbawienia pomogłem ci.
Właśnie teraz jest ten czas przychylności! Teraz jest dzień zbawienia! 3Nikomu w niczym nie robimy przeszkód i nie chcemy, by ktoś podważał nasze posługiwanie. 4We wszystkim natomiast, jako przedstawiciele#6:4 Lub: słudzy. Boga, stawiamy siebie za przykład: w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w potrzebach, w niewygodach, 5w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy, w bezsennych nocach, w postach, 6w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, 7w Słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości w ataku i obronie,#6:7 Lub: prawej i lewej dłoni; ówczesny żołnierz w prawej ręce trzymał broń zaczepną, w lewej — obronną. 8przez chwałę i hańbę, przez sławę i niesławę; jako zwodziciele, a jednak godni zaufania; 9jako nieznani, a jednak dobrze znani; jako umierający, a oto żyjemy! Jako bici, a jednak nie zabici! 10Jako zasmucani, a jednak zawsze radośni. Jako ubodzy, a jednak wielu wzbogacający. Jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko.
11Wciąż możemy z wami otwarcie rozmawiać,#6:11 Lub: Nasze usta pozostają przed wami otwarte. Koryntianie. Nasze serca są otwarte szeroko. 12To nie u nas jest wam ciasno. Ciasno jest w waszych wnętrzach. 13W imię wzajemności — jak do dzieci mówię — otwórzcie się i wy szeroko.
Wezwanie do zerwania z niewierzącymi
14Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? 15Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem?#6:15 Beliar: transliteracja hebrajskiego słowa określającego to, co bezwartościowe, a odnoszonego do diabła (Księga Jubileuszy 1:20; Sdz 20:13 w G). Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? 16Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami? My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga, zgodnie z Jego słowami:
Zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał,
będę ich Bogiem, a oni — moim ludem.
17Dlatego: Wyjdźcie spośród nich!
Odłączcie się od nich — mówi Pan.
I: Nieczystego nie dotykajcie;
a ja was przyjmę.
18I: Będę wam Ojcem,
a wy będziecie mi synami i córkami
mówi Wszechmocny Pan.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018