2 Kronik 7:14

2 Kronik 7:14 SNP

a mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się, ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to Ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się

2 Kronik 7:14

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: 2 Kronik 7:14