1 Tymoteusza 6
SNP

1 Tymoteusza 6

6
Tymoteusza 6
Zalecenia dotyczące niewolników
1Wszyscy, którzy służą pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych najwyższego szacunku. Chodzi o to, aby nie znieważano imienia Boga ani nauczanych przez nas zasad. 2Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niech ich nie lekceważą dlatego, że są braćmi, lecz niech im tym bardziej służą, bo przecież ci, którzy z tej dobrej służby korzystają, są ludźmi wierzącymi i ukochanymi.
Końcowe polecenia
Tego nauczaj i do tego zachęcaj. 3Kto natomiast uczy inaczej i nie przyjmuje zdrowych rad naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ani nauk zgodnych z pobożnością, 4ten jest nadęty, niczego nie rozumie, choruje na wszczynanie sporów oraz walk o słowa. Rodzi się z tego zawiść, kłótnia, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, 5ciągłe ścieranie się ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, sądzących, że z pobożności można ciągnąć zyski.
6Pobożność jest prawdziwym zyskiem,
jeżeli łączy się z umiarem.
7Bo nic na świat nie przynieśliśmy
i nic nie dadzą na rozstanie.
8Jeśli więc mamy strawę i odzienie,
przyjmijmy to
z zadowoleniem.
9Ci bowiem, którzy chcą być bogaci, wystawiają się na pokusy i zasadzki, mogą paść ofiarą bezsensownych i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 10Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot.
11Ty zaś, Boży człowieku,
od tego wszystkiego uciekaj!
Zabiegaj o sprawiedliwość,
pobożność, wiarę i miłość,
łagodność i cierpliwość.
12Staczaj dobry bój wiary.
Uchwyć się życia wiecznego;
do niego masz powołanie,
co potwierdziłeś pięknym wyznaniem
wobec wielu świadków.
13Nakazuję ci w obliczu Boga, który wszystko ożywia, i w obliczu Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył wspaniałe wyznanie, 14abyś zachował przykazanie bez skazy i zarzutu, aż do przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 15które we właściwym czasie objawi
Cudowny, jedyny Władca,
Król królów i Pan panów,
16Jedyny nieśmiertelny,
żyjący w świetle niedostępnym,
Ten, którego nikt z ludzi nie widział
i zobaczyć nie jest w stanie.
Jemu niech będzie cześć
i potęga — na wieki.
Amen.
17Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość. 18Niech czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do dzielenia się. 19Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia.
20Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy oraz sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki, 21którą niektórzy przyjęli i odeszli od wiary.
Niech łaska towarzyszy wam we wszystkich poczynaniach.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018