1 Tymoteusza 4
SNP

1 Tymoteusza 4

4
1 Tymoteusza 4
O czasach ostatecznych
1A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. 2Uwikłają się w obłudę kłamców, ludzi z napiętnowanym sumieniem, 3takich, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich i spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę. 4Gdyż wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. 5Słowo Boże i modlitwa poświęcają bowiem to wszystko.
Rady dla duszpasterza
6Wykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. 7A pospolitych i niedorzecznych#4:7 Idiom: baśni starszych pań. rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. 8Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. 9Słuszna to nauka, godna przyjęcia z całą otwartością. 10Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. 11Na tym opieraj swoje polecenia i tego nauczaj.
12Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w Słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. 13Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania,#4:13 Lub: publicznego czytania. zachęty i nauki. 14Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. 15O to zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. 16Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018