1 Piotra 4:5

1 Piotra 4:5 SNP

Zdadzą oni jednak sprawę przed Tym, który jest gotów sądzić żywych i umarłych.
SNP: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018
Podziel się