1 Piotra 2
SNP

1 Piotra 2

2
1 Piotra 2
Zasady nowego życia
1Odrzućcie zatem każdy przejaw złości, najmniejszy choćby podstęp, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. 2Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego, duchowego#2:2 Lub: odpowiedniego dla was. mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia. 3Bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana. 4Gdy zbliżacie się do Niego, Żywego Kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, 5wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani#2:5 Lub: (1) budujecie się; (2) budujcie się. niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. 6Dlatego Pismo głosi:
Oto kładę na Syjonie kamień węgielny,
wybrany i kosztowny.
Kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony.#2:6 Cytat za G.
7Dla was zatem, wierzących, jest on cenny. Natomiast dla niewierzących, kamień ten, jako odrzucony przez budujących, pozostaje kamieniem węgielnym, 8przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą Słowu, na co zresztą są przeznaczeni.
9Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość #2:9 Lub: cnoty, przymioty. Tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. 10Wy, którzy niegdyś byliście nie-ludem, teraz jesteście ludem Bożym! Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście!
11Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z żądz ciała, które walczą przeciwko duszy. 12Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia.
Stosunek do władzy
13Respektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana. Poważajcie króla jako sprawującego władzę. 14Nie lekceważcie namiestników jako posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych. 15Bożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem odbierali nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. 16Zachowujcie się przy tym jak wolni, nie jak ci, którzy z wolności robią przykrywkę dla zła. Postępujcie jak słudzy Boga. 17Wszystkich poważajcie, darzcie miłością braci i siostry, żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla króla.
Stosunek niewolników do panów
18Niewolnicy, z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale także przykrych. 19Kto bowiem, posłuszny sumieniu oświeconemu przez Boga, napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. 20Bo cóż to za zaszczyt, kiedy się cierpi z powodu własnych grzechów? Ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienia za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga.
21Na to was powołano —
Chrystus również cierpiał za was,
zostawiając wam przykład,
abyście wstępowali w Jego ślady.
22On grzechu nie popełnił
ani w Jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady.
23On, gdy Mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą.
Gdy cierpiał — nie groził.
Raczej powierzał się Temu, który rozstrzyga
sprawiedliwie.
24 On sam w swoim ciele
zaniósł nasze grzechy na krzyż,#2:24 na krzyż: gr. ξύλον (ksylon), czyli: drzewo, oznacza również krzyż.
abyśmy martwi dla grzechów,
żyli dla sprawiedliwości —
Jego sińcami zostaliście uleczeni.
25Byliście bowiem zbłąkani jak owce,
lecz teraz zawróciliście do Pasterza
i Stróża waszych dusz.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej


Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018