1 Jana 2
SNP

1 Jana 2

2
1 Jana 2
1Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśliby ktoś zgrzeszył, mamy Opiekuna#2:1 Opiekun: gr. παράκλητος (parakletos) oznacza też orędownika, rzecznika, protektora i obrońcę. u Ojca, Jezusa Chrystusa — Sprawiedliwego. 2On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Lecz nie tylko za nasze. Również za grzechy całego świata.
Dowód poznania Boga
3O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. 4Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. 5Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości — dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. 6Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak, jak On.
Nowe przykazanie
7Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście. 8A jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w Nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe Światło.
9Kto twierdzi, że jest w Świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. 10W Świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. 11Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu.
Prawdziwe wartości życia
12Piszę do was, dzieci, gdyż ze względu na Jego imię
dostąpiliście przebaczenia grzechów.
13Piszę do was, ojcowie, gdyż poznaliście Tego,
który jest od początku.
Piszę do was, młodzi, gdyż zwyciężyliście złego.
14Napisałem do was, dzieci, gdyż poznaliście Ojca.
Napisałem do was, ojcowie, gdyż poznaliście Tego,
który jest od początku.
Napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni
i trwa w was Słowo Boże — i zwyciężyliście złego.
15Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. 16Bo to wszystko, co steruje światem: żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. 17Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki.
Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami
18Dzieci, nastała ostatnia godzina. Zgodnie z tym, o czym słyszeliście — to znaczy, że ma przyjść antychryst — pojawiło się wielu antychrystów. Właśnie po tym poznajemy, że nastała ostatnia godzina. 19Wyszli oni z nas, lecz nie należeli do nas. Bo gdyby należeli do nas, pozostaliby z nami. W ten sposób stało się jasne, że nie wszyscy należą do nas. 20Wy jednak macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. 21Nie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. 22A kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten, kto przeczy Ojcu i Synowi, jest antychrystem. 23Nikt, kto odrzuca Syna, nie ma również Ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca. 24Jeśli chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeżeli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w Synu oraz w Ojcu. 25A łączy się z tym obietnica, którą sam nam złożył — życie wieczne.
26To wam napisałem na temat tych, którzy próbują was zwieść. 27Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. I jak was pouczyło, tak w nim trwajcie.
Zachęta do trwania w Chrystusie
28A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw i w czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni. 29Ponieważ już wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie#2:29 Lub: wiedzcie. też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Niego.

Polish Bible © Ewangeliczny Instytut Biblijny, 2018

Wydanie cyfrowe przy współpracy z Platformą SzukajacBoga.pl. Dodatkowe informacje o SNP oraz wykaz skrótów użytych w przypisach znajdziesz klikając poniżej

Dowiedz się więcej o Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018