Księga Psalmów 95:7

Księga Psalmów 95:7 PUBG

On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk. Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie
PUBG: Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Podziel się

Darmowe Plany Czytania i Rozważania