Łukasza 22:70

Łukasza 22:70 PSZ

—Jesteś więc Synem Bożym?—zapytali. —Sami to potwierdzacie! Jestem Nim—odpowiedział.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Łukasza 22:70