Łukasza 22:15

Łukasza 22:15 PSZ

Wtedy rzekł: —Tak bardzo pragnąłem spożyć z wami tę kolację paschalną, zanim będę cierpiał.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Łukasza 22:15