Jana 3:16

Jana 3:16 PSZ

Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się

Jana 3:16

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Jana 3:16