Jana 17:17

Jana 17:17 PSZ

Spraw, aby byli oddani prawdzie, którą jest Twoje słowo.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Jana 17:17