Filipian 2:8

Filipian 2:8 PSZ

On jednak poniżył się jeszcze bardziej i posłusznie poszedł na śmierć —haniebną śmierć na krzyżu!
PSZ: Słowo Życia
Podziel się

Filipian 2:8

Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Filipian 2:8