Filipian 2:4

Filipian 2:4 PSZ

i dbajcie o ich sprawy, a nie tylko o własny interes.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się