Filipian 2:29

Filipian 2:29 PSZ

Przyjmijcie go z radością i okazujcie uznanie takim jak on.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się