Filipian 2:23

Filipian 2:23 PSZ

Zamierzam więc wysłać go do was, gdy tylko się wyjaśni, co ze mną będzie.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się