Filipian 2:21

Filipian 2:21 PSZ

Wszyscy pilnują tylko własnego interesu i nie przejmują się sprawami Jezusa Chrystusa.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się