Filipian 2:14

Filipian 2:14 PSZ

Cokolwiek robicie, nie narzekajcie ani nie sprzeczajcie się.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się