Jana 3:36

Jana 3:36 PSZ

Ten, kto wierzy Synowi Bożemu, ma życie wieczne. Ten zaś, kto Mu nie wierzy, nawet nie ujrzy tego życia—przeciwnie: zobaczy gniew Boga.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się

Jana 3:36

Podziel się