Kolosan 2:22

Kolosan 2:22 PSZ

Przecież wszelki pokarm jest przeznaczony do jedzenia!
PSZ: Słowo Życia
Podziel się