Kolosan 2:21

Kolosan 2:21 PSZ

„Nie jedz! Nie próbuj! Nawet tego nie dotykaj!”?
PSZ: Słowo Życia
Podziel się